Rejseorkesteret: Hvordan laver man et godt bal?

På Roskilde Spillemandsstævne fik jeg lejlighed til at lave et kort interview med Poul Bjergager, der er Nordisk Mester 2011 i folkemusik. Poul Bjergager spiller bl.a. i Rejseorkesteret, der spiller til bal  i Forsamlingshuset på Højbystævnet lørdag 8.september 2012 kl. 20.

Poul Bjergager fortalte, at det vigtigste, den nye folkemusikbevægelse i 1970´erne lærte af de gamle spillemænd, var at bygge ballet op i sæt. I det enkelte sæt er det vigtigt at slutte med de hurtige danse, så danserne kan sætte sig ned bagefter. Gennem de enkelte sæt i løbet af aftenen kan man bygge en spænding op, så danserne ikke har fået nok, men stadig har lyst til at danse videre, når sættet er slut. I det enkelte sæt skal der ikke være mere end 5-6 danse. Det er godt at lægge kredsdanse tidligt på aftenen, så danserne får hilst på hinanden, – og også sent i forløbet for at samle gulvet, – men ikke som den allersidste dans.

Rejseorkesteret har en bruttoliste med numre, når de spiller til bal. Bruttolisten danner udgangspunkt for aftenens program. Som orkester er det også vigtigt at læse gulvet med de erfaringer, musikerne selv har som dansere, slutter Poul Bjergager.

Rejseorkesteret har beskrevet orkesterets historie og idégrundlag på hjemmesiden   www.fiddling.dk/pages/rejseork_idegrundlag.html

Advertisement
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Rebild Spillemændene: Hvordan laver man et godt bal?

Rebild Spillemændene spiller på Lillestedet på Højbystævnet lørdag 8. september 2012 kl. 23. Både Niels Jørgen Østergaard, der sendte mig nedenstående, og Gunner Friis er medlem af gruppe 1. Gunner Friis har i foråret 2012 skrevet om, hvordan man får en spillemandsgruppe til at fungere optimalt, både i forhold til det indbyrdes samspil, og i forhold til danserne…som oplæg til behagelig eftertanke.  Her følger et uddrag af Gunner Friis overvejelser om, hvordan man laver et godt bal:

Man må gøre sig klart, om man vil spille dansemusik eller lyttemusik.- Det er to vidt forskellige ting.  Ved udførelse af lyttemusikken kan musikerne godt være indadvendte, uden at kvaliteten bliver dårligere. I nogle tilfælde kan det endog gøre oplevelsen mere intens. I dansemusikken nytter det ikke at være indadvendt, eller kigge i noder. Opmærksomheden skal være rettet mod dansegulvet. Derfor må man kunne mange melodier udenad, så man ikke skal bruge unødig tid på at blade i noder eller diskutere, hvilken melodi man kan, eller ikke kan. Det fungerer bedst, hvis der er en høvding, der bestemmer.

Man kan forspilde en chance til at lave et godt danseforløb, hvis man venter for længe med at komme igang med næste melodi. Den skal komme her og nu. Det kan dreje sig om sekunder inden danserne sætter sig ned. – Toget kører!

Konklusion: Hvis man spiller dansemusik, så er det uden noder.

Et godt danseforløb, hvor dansene kommer i en naturlig rækkefølge efter hinanden kan typisk være: Polka, vals og hopsa.

Eksempel på et dårligt danseforløb: Én polka efterfulgt af tre turdanse. En enkelt trekant efterfulgt af en engelsk vals. Dette er ikke konstruerede eksempler, men noget jeg selv har oplevet….

Melodi, rytme, takt og harmoni. Det er forskellige sider af samme sag. Alle fire dele skal være i orden, hvis der skal komme vellyd ud over scenekanten.- Dansemusik bliver ikke ringere af, at det også er til at holde ud at høre på.

Rytmen og takten er nødvendig for at danserne kan få et klart billede af, hvornår man skal sætte benene til jorden. …Hvis de dele er i orden, så kan humoren næsten ikke undgå af komme helt af sig selv. Og dermed er kontakten mellem scenen og gulvet etableret….

Når man øver, sidder man oftest i en rundkreds. Dels, fordi man bedre kan se og høre hinanden, og dels fordi man bedre kan følge med i, hvordan hver enkelt musiker reagerer i forhold til den musik, der spilles. Når man spiller til dans, sidder man naturligvis med front mod dem, man spiller for. Det er klart, at rundkredsen er den optimale opstilling. Men det kan ikke lade sig gøre, når man spiller for et publikum. Man må nødvendigvis åbne kredsen ud mod dem, man henvender sig til. Hvordan bevarer man så kontakten med hinanden? Man kan placere sig i en mere eller mindre lukket halvkreds alt efter, hvor meget plads der er på stedet. De yderste medlemmer af orkestret kan evt. sidde med siden til publikum, – men ikke med ryggen til. …

…Se på danserne, og deres ben. Det giver en fælles puls. Jo flere dansere der er, desto flere par ben er der til at give pulsen tilbage til orkestret gennem gulvet. – (Det dansende tusindben). Øvelse i at spille til dans/bal. Ingen noder.

Vær opmærksom på, hvad der foregår på dansegulvet. Se på danserne, og spil til deres ben. Find et par, der danser godt, og indret spillet efter dette par. Igen: Ingen noder. Hvis man kigger i noderne kan man ikke samtidig følge med i, hvad der foregår på dansegulvet. Derfor må man lære melodierne udenad. Urokkelig takt, præcist på slaget. Øvelse i at spille til bal. – Det får man kun, hvis man kommer ud at spille til bal. (Så det er som at trække sig selv op ved håret). Men det er en rigtig god øvelse, hvis man kan komme til at spille til danseundervisning.

Det er ikke alene et privilegium at spille til dans. Det er også en forpligtelse. Har man ulejliget en flok mennesker med at tage hjemmefra, så er man også forpligtet til at sørge for at de får en god oplevelse.

Rebild, marts 2012, Gunner Friis

Rebild Spillemændene startede i 1950´erne, samtidig med, at Spillemandsmuseet i Rebild blev oprettet. Grupperne spiller skiftevis til dans på museet hver søndag eftermiddag. Læs mere om Rebild Spillemændene: http://www.rebildspillemaendene.dk/lauget.htm, om søndagsdansen http://www.rebildspillemaendene.dk/sondagsdans.htm og om  Spillemandsmuseet i Rebild: http://www.rebildspillemaendene.dk/museum.htm

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Folkemusiklauget Fynboerne: Hvordan laver man et godt bal?

Poul Strunk fra Fynboerne skriver:

Kære Anne!

Du spørger om “Hvordan laver man et godt bal?” Det er jo  et meget stort og svært spørgsmål, men jeg kan  prøve at komme med mine tanker omkring det. Når Fynboerne spiller op til bal, i Kulturmaskinen eller andre steder så syntes jeg at det er vigtigt, at holde øje med hvad det er for dansere, der kommer den aften. Er der mange nye eller er der mange gamle? Er der kun mødt få  op eller er der mødt mange  op? Det har  stor betydning. Det gælder  også hvor mange og hvilke  musikere der er mødt op.

Når ballet starter begynder jeg altid med et par polkaer og derefter nogle lidt nemme kreds- og familiedanse, der , syntes jeg,  giver en god stemning og fællesskab. Så kan der senere på aftenen listes nogle nogle lidt sværere og mere egnsprægede danse ind. Samtidig holder  jeg hele tiden  øje med,  at der er mange,  der kommer ud at danse engang imellem. Afslutningen skal også helst være med nogle hyggelige fællesdanse. Programmet lægger vi efter danserne. Vi har næsten ikke noget skrevet ned på forhånd. Hilsen Poul Strunk.

Folkemusiklauget Fynboerne spiller til bal den sidste onsdag i hver måned på Kulturmaskinen i Odense. Gratis adgang, alle er velkomne. Lauget holder øveaftner for dansere og musikere på Vestre Skole de øvrige  onsdage. Læs mere om lauget og arrangementerne på http://www.fynboerne.dk/. Lauget er  med til at arrangere Højbystævnet.

—– Original meddelelse —–

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Hvordan laver man et godt bal?

Jeg har mailet til de af efterårets spillefolk og musikere, jeg kunne finde mailadresser på og spurgt dem, hvordan man laver et godt bal. Med små variationer lyder spørgsmålet:

“Kan jeg lokke jer til at skrive og fortælle om jeres erfaringer med og overvejelser om, hvordan man laver et godt bal? Idéen er at bruge jeres svar sammen med andre af Højbystævnets og efterårets musikere og spillefolk i et temanummer i folkemusiklauget Fynboernes medlemsblad “Liv i lauget” og på bloggen https://livilauget.wordpress.com/. Med lidt held får jeg redigeret bladet og trykt det før årets Højbystævne.  Jeg tænker både på valget af musik i forhold til de forskellige lejligheder/spillesteder, forholdet mellem spillelister og improvisation (og hvordan gør man lige det i en gruppe) , samspillet med danserne meget andet, som jeg ved for lidt til at spørge om?

Meget gerne senest 15.august?”

Svarene vil I kunne  læse her og i næste nr. af laugsbladet.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Øveaftnerne onsdage 19-21.50

”Liv i lauget”  har bedt Lone Bang om at fortælle om Folkemusiklauget Fynboernes øveaftner i et mailinterview. Lone har danset i lauget siden 2004 og er medlem af bestyrelsen. Hun har været med til at sammensætte forårets øveaftner. Lone fortæller: 

Vi danser fra kl 19-21.50 hver onsdag hele året fra september til maj. Vi holder til på Vestre skole, Roersvej 10, Odense C , opgang 2.2.sal . Her har vi to gode lokaler og eget skab med sangbøger, kaffe, sodavand, øl, CD´er, instruktionsbøger og andet, man kan have glæde af som medlem. Den sidste onsdag i hver måned er der bal kl. 19 på Kulturmaskinen, Farvergården 7 (lige bag Musikbiblioteket, ved Brandts). Ballet er gratis og alle er velkomne. Mellem 18.30 og 19 er der WALK IN POLKA i Kulturmaskinens dansesal, hvor nye dansere kan lære grundtrinnene.I juli måned spiller og danser Folkemusiklauget Fynboerne i Munke Mose(mellem Ny Vestergade og Munke Mose Allé) mandage mellem 19-21. Alle er velkomne og det er gratis at deltage. Måske bliver der også dans i Munke Mose eller i Eventyrhaven i august i år.

En typisk øveaften starter med en halv times opvarmning med ”ryste sammen danse”. Derefter følger 1 1/2 time med forskelligt. Det kan bestå af undervisning og øvning af helt nye danse og trin. Poul Strunk står for det meste, og indimellem underviser Tage Aabech og Lone Bang.Alle som har lyst til at delagtiggøre andre i nye eller gamle danse mødes med glæde. Hvis vi kan få folk udefra til at komme og undervise en aften bliver vi også glade. Der kan være ønsker fra danserne om at tage sjældent dansede danse frem igen, pardanse, kvadrilller, rækkedanse, eller bare gode kendte danse. Musikerne er meget lydhøre overfor dansernes ønsker og har et kæmpe repertoire at tage af.Kl 21 drikker vi kaffe og synger.Den sidste halve time er som oftest “Pouls special” med flere kredsdanse.Onsdagen før ballet på Kulturmaskinen snakker dansere og spillefolk sammen om ønsker til ballet. Vi har som dansere masser af muligheder for at påvirke repertoiret ved at møde op til vore almindelige danseaftener.Vi er ca 2 kvadriller, 16 dansere,  til vore øveaftener, . Få kommer som par, de fleste som enlige dansere.

Jeg valgte selv Fynboerne, da jeg begyndte at danse, på grund af den store åbenhed overfor enlige dansere som jeg ikke fandt ved henvendelse til andre foreninger. Jeg havde aldrig danset folkedans tidligere, så selvfølgelig var der meget at lære – og det har jeg da stadigvæk. Men stemningen var så god og grinet så godt, at det bestemt ikke var svært for mig at holde ved. Der bliver taget hensyn, og der er heldigvis masser af gode trinkurser at tage på. Nu hvor jeg er blevet mere øvet, har jeg lyst til at dele sjove og måske lidt sværere variationer med de andre dansere. Jeg synes der er udfordringer for flere danse-sværheds-grader.Vi har Fyns dejligste spillemandsmusik at danse til, nemlig et orkester på  6-15 musikere. Flest når der er bal på Kulturmaskinen. Instrumenterne er i øjeblikket violin, harmonika, guitar, klaver, klarinet og blokfløjte. Ind imellem dukker der pludselig et andet instrument op. Det der for mig at høre gør en vældig forskel på Fynboerne og mange andre er at spillefolkene spiller uden noder. De har lært repertoiret så godt, at det sidder på rygmarven. Men selvfølgelig er der noder til nye musikere, så der er mulighed for at øve så man kan være med. F i Fynboerne kunne også stå for Frihed. Frihed til at komme alene, Frihed til at bestemme hvor ofte. Frihed i valg af påklædning o.s.v.

 

Posted in Uncategorized | 1 Comment

“ud af huset”: FestIRibe lørdag 9.juni 2012

Ribe danse- og spillemandslaug holder heldigvis FestIRibe igen i år. For mig begynder sommeren den weekend. Jeg skruer tempoet ned, nyder Ribes gader, folkemusikken og de mange små butikker. Ballet om aftenen er noget særligt, jeg synes, Riberhus har Danmarks bedste dansegulv og spillegrupperne skifter kontinuerligt.

 Hvis man har lyst til at få en hel weekend ud af det, er Kunstmuseet, Højer Sluse og Ribe Domkirke et besøg værd.

På  Ribe danse- og spillemandslaugs hjemmeside http://www.folkemusikiribe.dk/18076929 står der:

FESTiRIBE

er en dag i folkemusikkens og -dansens tegn, der løber af stablen 9/6 2012. Folk fra nær og fjern mødes for at være sammen en hel dag om at spille og danse – og råhygge!!

RIBE DANSE- og SPILLEMANDSLAUG står for arrangementet.

Vi starter kl.10 på torvet (ved domkirken). Her skal der spilles og danses en halv times tid, hvorefter spillefolk fordeler sig ned gennem gågaden, der så gynger af liflige polkaer og hopsaer hele formiddagen.

 Kl.14  foregår arrangementet på Ribelund (Tangevej-Kastanieallé, et stenkast fra stationen, lige over banen).

Workshops med spil og dans. Rig lejlighed til buskspil og hyggesnak om “siden sidst”…

Kl.18   er der lækker buffet   (NBNB tilmelding nødvendig!!Pris 140,-)

Kl. 20  starter så årets spillemandsbal med forskellige folkemusikorkestre.

Hele arrangementet rundes af ved  0.30-tiden.

DELTAGELSE ER GANSKE GRATIS

– bortset fra festmiddagen. Tilmelding til festmiddag nødvendig Tilmelding til

Jens Drewsen 75 42 36 57

jensdrewsen@hotmail.com

/anne

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Højbystævnet 7.-9.september 2012

 

”Liv i lauget”  har bedt Tove Ejsing Olesen og Jørgen Andkær Jensen om at fortælle om Højbystævnet i et mailinterview. De to har deltaget i Højbystævnet og i planlægningen af stævnet siden midten af 1980´erne. Dengang gik planlægningen på skift mellem tre fynske folkemusiklaug. For Tove og Jørgen  er den folkelige dans en livsstil og absolut ingen idræt. De spørger mig, om jeg har mødt t-shirten med indskriften ”Dansen reddede mig fra idrætten”? Tove har været sportsdanser som ung, men lærte gammeldansen af sin mor til Bror Kalle,- og genoptog dansen i begyndelsen af 1980´erne i Folkemusiklauget Fynboerne. Jørgen dansede børnedansene til skolefesterne, begyndte at interessere sig for folkelig dans og musik i 1970´erne og startede i Fynboerne i 1981. I planlægningsgruppen interesserer de sig for økonomien og for at engagere de udenlandske grupper, inspireret af ferier i Sverige og Norge med polskaer og polser. De holder også af at danse på de store dansebaner i Italien. Tove og Jørgen fortæller:

 

Højbystævnet er et folkemusikarrangement, der afvikles den første hele weekend i september, i år 7.-9.september. Stævnet har været afholdt siden 1978. Hovedvægten er på traditionel nordisk dansemusik og dansen dertil. Hvert år kommer medvirkende grupper fra mindst tre nordiske lande og ofte flere. Programmet vil være klar til maj-juni på Højbystævnets hjemmeside: www.hoejbystaevne.dk

Landsbyen Højby ligger 10 km syd for Odense Centrum. Under stævnet er der koncerter på Bakkegården og i Højby Kirke, koncerter og baller i forsamlingshuset og på Højby Skole. Der er også værksteder for både musik og dans, samspil og buskspil.

Nordisk musik:
I år kommer nogle af de allerfineste norske, svenske, finske og danske spillemænd og dansere, nemlig: P.A. Røstad og Familien Larsen, Verdal, Nord-Trøndelag, Norge De er en gruppe med udspring og de dybeste rødder i spillemandstraditionen efter Hilmer Alexandersen fra Steinkjær, Nord-Trøndelag. Det er i øvrigt i Steinkjær, der i juli skal være Nordlek, hvor ikke mindst Familien Larsen medvirker. Gruppen har lært af alle de gamle spillemænd fra Nord-Trøndelag. Alle medlemmer er virtuoser på deres instrumenter og har vundet adskillige lands-kappleiker i Norge i årenes løb. Som danseinstruktør følger Einar Olav Larsens forældre, som har vundet flere lands-kappleiker for dansere i A-klasse. Se www.einarolavlarsen.no

Bollnäsbygdens Spelmanslag fra Hälsingland i Sverige. Denne gruppe er specielt kendt for deres meget levende spillestil med dybe rødder i den gamle svenske spillemandstradition fra Hälsingland i Sverige. Spillelederen Bengt Jonsson er kendt fra gruppen Jonsson-linien, Bollnäs, som i 1980-1995 var stamgæster ved de berømte polskakurser i Århus. Se www.spelmanslaget.nu

Spelmanslaget Smedarna, Korsholm, Finland, som har besøgt flere nordiske lande.

De nordiske grupper spiller både til dans og koncert samt laver værksteder.

Danske grupper:
Lang Linken, Karl Skaarup og Habadekuk, Rejseorkestret, Knorifas – Ultra Nordthy, Rebildspillemændene, Bugge-Jagd-Beck, Frey Klarskov, EMBLA-Habadekuk, Pigerne & Pøhl og Trio Tinus spiller alle dansemusik til Højbystævnet i år. Bugge-Jagd-Beck, Basseralle, Legerne, Tulja, ROD-2012, Fluks Trio og Sumar spiller desuden koncerter.

Samspil, buskspil og værksteder

Der er mulighed for at deltage i samspil mange steder på skolen og til spillemandstræffet ved Bakkegården lørdag kl. 10-13. Der kan være buskspil mange steder. Der vil være en lang række værksteder med både dans, spil eller dans og spil integreret, hvor mange af de medvirkende er involveret.
Værkstederne bliver oprettet, hvis der er tilstrækkeligt med tilmeldte. Se nærmere på www.hoejbystaevne.dk

Som noget nyt vil vi forsøge med et værksted fortrinsvis for unge, hvor Habadekuk og EMBLA vil være instruktører.

Det praktiske:

Alle, der har lyst at være med til en fantastisk weekend med dans, spil, sang, koncerter, buskspil, er velkomne til Højbystævnet.  Der har hvert år i de sidste 25 år deltaget i omegnen af 350-500 folkemusikinteresserede fra Danmark, de andre nordiske lande, Tyskland, Holland, m.fl.

Hvert år medvirker 100-150 musikere, dansere og sangere fra de nordiske lande.

Prisen for deltagelse er i 2012: Voksne 450,-. Ved betaling efter den 20. august er prisen 500,- kr. Unge 15-25 år 250,- kr. Børn 8-14 år 100,- kr. NB: Vi modtager ikke kreditkort!
Betaling over netbank: reg.nr. 3586 og kontonr. 0554871. Har du ikke netbank foregår betaling via din bank. Du kan selvfølgelig også betale kontant på stævnet.
Du kan deltage gratis i enkelte arrangementer, nemlig kirkekoncerterne.
Hvis man kun har mulighed for at deltage den ene dag, fredag eller lørdag, har vi priser for hver af disse dage.

Man kan også deltage som frivillig. Hele planlægningen og afholdelsen af Højbystævnet er udelukkende baseret på frivillig og gratis arbejdskraft. Hvis der ikke var frivillige medarbejdere, ville det absolut ikke kunne gennemføres økonomisk.
Honorering af medvirkende dækkes stort set af deltageres gebyrer. I øvrigt medvirker musikere fra Fyn uden honorar ved koncerter og baller. Hvis du kunne tænke dig at hjælpe som frivillig med et eller andet praktisk kan du henvende dig til Britta Rasmussen, medlem af Fynboerne br_aa@hotmail.com

Deltagerne er velkomne til at komme alene. Mange deltagere har fundet en danse-(partner) på Højbystævnet. Der er absolut ingen krav om at man kun kan komme som par!
Det er vel kun tilfældet hvis man vil spille som familieduo.

Børn og unge er meget velkomne. Som nævnt ovenfor vil vi i år lave et specielt ungdomsværksted med dans og spil med EMBLA og Habadekuk.

Posted in Uncategorized | 1 Comment

April 2012 Redaktørens forord

Folkemusiklauget Fynboerne har et blad: “Liv i lauget”, som jeg er blevet redaktør af. Efter aftale med de involverede lægger jeg artikler fra bladet ud på denne blog. Bladet starter med redaktørens forord

Et stort tak til Lokky Jørgensen for hans tid som redaktør for ”Liv i lauget”.Dette nummer af laugsbladet er et temanummer om livet i lauget: Alle de arrangementer, folkemusiklauget Fynboerne er engageret i. Musikken og dansen giver liv i lauget, – og glæde i dagligdagen. Derfor indeholder dette blad en præsentation laugsaktiviteterne, både øveaftnerne, Dans i Mosen, balrækken og Højbystævnet.Måske giver artiklerne dig lyst til at deltage i nye sammenhænge?

Giv gerne bladet videre til én, der også kunne have glæde af at danse eller spille sammen med Fynboerne.

Den 7.marts 2012 holdt vi Laugsgilde. Formandens beretning, regnskabet og medlemslisten er trykt i dette blad, hvor der også starter to rubrikker, som I meget gerne må indsende materiale til:

 ”Brikker til Folkemusiklauget Fynboernes historie” og ”Ud af huset” .

Deadline for materiale til næste nr. af bladet er 1.august 2012. Send til: anmelillo@gmail.com

De bedste hilsener 

Anne Melillo, redaktør

Posted in Uncategorized | Leave a comment