Rebild Spillemændene: Hvordan laver man et godt bal?

Rebild Spillemændene spiller på Lillestedet på Højbystævnet lørdag 8. september 2012 kl. 23. Både Niels Jørgen Østergaard, der sendte mig nedenstående, og Gunner Friis er medlem af gruppe 1. Gunner Friis har i foråret 2012 skrevet om, hvordan man får en spillemandsgruppe til at fungere optimalt, både i forhold til det indbyrdes samspil, og i forhold til danserne…som oplæg til behagelig eftertanke.  Her følger et uddrag af Gunner Friis overvejelser om, hvordan man laver et godt bal:

Man må gøre sig klart, om man vil spille dansemusik eller lyttemusik.- Det er to vidt forskellige ting.  Ved udførelse af lyttemusikken kan musikerne godt være indadvendte, uden at kvaliteten bliver dårligere. I nogle tilfælde kan det endog gøre oplevelsen mere intens. I dansemusikken nytter det ikke at være indadvendt, eller kigge i noder. Opmærksomheden skal være rettet mod dansegulvet. Derfor må man kunne mange melodier udenad, så man ikke skal bruge unødig tid på at blade i noder eller diskutere, hvilken melodi man kan, eller ikke kan. Det fungerer bedst, hvis der er en høvding, der bestemmer.

Man kan forspilde en chance til at lave et godt danseforløb, hvis man venter for længe med at komme igang med næste melodi. Den skal komme her og nu. Det kan dreje sig om sekunder inden danserne sætter sig ned. – Toget kører!

Konklusion: Hvis man spiller dansemusik, så er det uden noder.

Et godt danseforløb, hvor dansene kommer i en naturlig rækkefølge efter hinanden kan typisk være: Polka, vals og hopsa.

Eksempel på et dårligt danseforløb: Én polka efterfulgt af tre turdanse. En enkelt trekant efterfulgt af en engelsk vals. Dette er ikke konstruerede eksempler, men noget jeg selv har oplevet….

Melodi, rytme, takt og harmoni. Det er forskellige sider af samme sag. Alle fire dele skal være i orden, hvis der skal komme vellyd ud over scenekanten.- Dansemusik bliver ikke ringere af, at det også er til at holde ud at høre på.

Rytmen og takten er nødvendig for at danserne kan få et klart billede af, hvornår man skal sætte benene til jorden. …Hvis de dele er i orden, så kan humoren næsten ikke undgå af komme helt af sig selv. Og dermed er kontakten mellem scenen og gulvet etableret….

Når man øver, sidder man oftest i en rundkreds. Dels, fordi man bedre kan se og høre hinanden, og dels fordi man bedre kan følge med i, hvordan hver enkelt musiker reagerer i forhold til den musik, der spilles. Når man spiller til dans, sidder man naturligvis med front mod dem, man spiller for. Det er klart, at rundkredsen er den optimale opstilling. Men det kan ikke lade sig gøre, når man spiller for et publikum. Man må nødvendigvis åbne kredsen ud mod dem, man henvender sig til. Hvordan bevarer man så kontakten med hinanden? Man kan placere sig i en mere eller mindre lukket halvkreds alt efter, hvor meget plads der er på stedet. De yderste medlemmer af orkestret kan evt. sidde med siden til publikum, – men ikke med ryggen til. …

…Se på danserne, og deres ben. Det giver en fælles puls. Jo flere dansere der er, desto flere par ben er der til at give pulsen tilbage til orkestret gennem gulvet. – (Det dansende tusindben). Øvelse i at spille til dans/bal. Ingen noder.

Vær opmærksom på, hvad der foregår på dansegulvet. Se på danserne, og spil til deres ben. Find et par, der danser godt, og indret spillet efter dette par. Igen: Ingen noder. Hvis man kigger i noderne kan man ikke samtidig følge med i, hvad der foregår på dansegulvet. Derfor må man lære melodierne udenad. Urokkelig takt, præcist på slaget. Øvelse i at spille til bal. – Det får man kun, hvis man kommer ud at spille til bal. (Så det er som at trække sig selv op ved håret). Men det er en rigtig god øvelse, hvis man kan komme til at spille til danseundervisning.

Det er ikke alene et privilegium at spille til dans. Det er også en forpligtelse. Har man ulejliget en flok mennesker med at tage hjemmefra, så er man også forpligtet til at sørge for at de får en god oplevelse.

Rebild, marts 2012, Gunner Friis

Rebild Spillemændene startede i 1950´erne, samtidig med, at Spillemandsmuseet i Rebild blev oprettet. Grupperne spiller skiftevis til dans på museet hver søndag eftermiddag. Læs mere om Rebild Spillemændene: http://www.rebildspillemaendene.dk/lauget.htm, om søndagsdansen http://www.rebildspillemaendene.dk/sondagsdans.htm og om  Spillemandsmuseet i Rebild: http://www.rebildspillemaendene.dk/museum.htm

Advertisement
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s