Højbystævnet 7.-9.september 2012

 

”Liv i lauget”  har bedt Tove Ejsing Olesen og Jørgen Andkær Jensen om at fortælle om Højbystævnet i et mailinterview. De to har deltaget i Højbystævnet og i planlægningen af stævnet siden midten af 1980´erne. Dengang gik planlægningen på skift mellem tre fynske folkemusiklaug. For Tove og Jørgen  er den folkelige dans en livsstil og absolut ingen idræt. De spørger mig, om jeg har mødt t-shirten med indskriften ”Dansen reddede mig fra idrætten”? Tove har været sportsdanser som ung, men lærte gammeldansen af sin mor til Bror Kalle,- og genoptog dansen i begyndelsen af 1980´erne i Folkemusiklauget Fynboerne. Jørgen dansede børnedansene til skolefesterne, begyndte at interessere sig for folkelig dans og musik i 1970´erne og startede i Fynboerne i 1981. I planlægningsgruppen interesserer de sig for økonomien og for at engagere de udenlandske grupper, inspireret af ferier i Sverige og Norge med polskaer og polser. De holder også af at danse på de store dansebaner i Italien. Tove og Jørgen fortæller:

 

Højbystævnet er et folkemusikarrangement, der afvikles den første hele weekend i september, i år 7.-9.september. Stævnet har været afholdt siden 1978. Hovedvægten er på traditionel nordisk dansemusik og dansen dertil. Hvert år kommer medvirkende grupper fra mindst tre nordiske lande og ofte flere. Programmet vil være klar til maj-juni på Højbystævnets hjemmeside: www.hoejbystaevne.dk

Landsbyen Højby ligger 10 km syd for Odense Centrum. Under stævnet er der koncerter på Bakkegården og i Højby Kirke, koncerter og baller i forsamlingshuset og på Højby Skole. Der er også værksteder for både musik og dans, samspil og buskspil.

Nordisk musik:
I år kommer nogle af de allerfineste norske, svenske, finske og danske spillemænd og dansere, nemlig: P.A. Røstad og Familien Larsen, Verdal, Nord-Trøndelag, Norge De er en gruppe med udspring og de dybeste rødder i spillemandstraditionen efter Hilmer Alexandersen fra Steinkjær, Nord-Trøndelag. Det er i øvrigt i Steinkjær, der i juli skal være Nordlek, hvor ikke mindst Familien Larsen medvirker. Gruppen har lært af alle de gamle spillemænd fra Nord-Trøndelag. Alle medlemmer er virtuoser på deres instrumenter og har vundet adskillige lands-kappleiker i Norge i årenes løb. Som danseinstruktør følger Einar Olav Larsens forældre, som har vundet flere lands-kappleiker for dansere i A-klasse. Se www.einarolavlarsen.no

Bollnäsbygdens Spelmanslag fra Hälsingland i Sverige. Denne gruppe er specielt kendt for deres meget levende spillestil med dybe rødder i den gamle svenske spillemandstradition fra Hälsingland i Sverige. Spillelederen Bengt Jonsson er kendt fra gruppen Jonsson-linien, Bollnäs, som i 1980-1995 var stamgæster ved de berømte polskakurser i Århus. Se www.spelmanslaget.nu

Spelmanslaget Smedarna, Korsholm, Finland, som har besøgt flere nordiske lande.

De nordiske grupper spiller både til dans og koncert samt laver værksteder.

Danske grupper:
Lang Linken, Karl Skaarup og Habadekuk, Rejseorkestret, Knorifas – Ultra Nordthy, Rebildspillemændene, Bugge-Jagd-Beck, Frey Klarskov, EMBLA-Habadekuk, Pigerne & Pøhl og Trio Tinus spiller alle dansemusik til Højbystævnet i år. Bugge-Jagd-Beck, Basseralle, Legerne, Tulja, ROD-2012, Fluks Trio og Sumar spiller desuden koncerter.

Samspil, buskspil og værksteder

Der er mulighed for at deltage i samspil mange steder på skolen og til spillemandstræffet ved Bakkegården lørdag kl. 10-13. Der kan være buskspil mange steder. Der vil være en lang række værksteder med både dans, spil eller dans og spil integreret, hvor mange af de medvirkende er involveret.
Værkstederne bliver oprettet, hvis der er tilstrækkeligt med tilmeldte. Se nærmere på www.hoejbystaevne.dk

Som noget nyt vil vi forsøge med et værksted fortrinsvis for unge, hvor Habadekuk og EMBLA vil være instruktører.

Det praktiske:

Alle, der har lyst at være med til en fantastisk weekend med dans, spil, sang, koncerter, buskspil, er velkomne til Højbystævnet.  Der har hvert år i de sidste 25 år deltaget i omegnen af 350-500 folkemusikinteresserede fra Danmark, de andre nordiske lande, Tyskland, Holland, m.fl.

Hvert år medvirker 100-150 musikere, dansere og sangere fra de nordiske lande.

Prisen for deltagelse er i 2012: Voksne 450,-. Ved betaling efter den 20. august er prisen 500,- kr. Unge 15-25 år 250,- kr. Børn 8-14 år 100,- kr. NB: Vi modtager ikke kreditkort!
Betaling over netbank: reg.nr. 3586 og kontonr. 0554871. Har du ikke netbank foregår betaling via din bank. Du kan selvfølgelig også betale kontant på stævnet.
Du kan deltage gratis i enkelte arrangementer, nemlig kirkekoncerterne.
Hvis man kun har mulighed for at deltage den ene dag, fredag eller lørdag, har vi priser for hver af disse dage.

Man kan også deltage som frivillig. Hele planlægningen og afholdelsen af Højbystævnet er udelukkende baseret på frivillig og gratis arbejdskraft. Hvis der ikke var frivillige medarbejdere, ville det absolut ikke kunne gennemføres økonomisk.
Honorering af medvirkende dækkes stort set af deltageres gebyrer. I øvrigt medvirker musikere fra Fyn uden honorar ved koncerter og baller. Hvis du kunne tænke dig at hjælpe som frivillig med et eller andet praktisk kan du henvende dig til Britta Rasmussen, medlem af Fynboerne br_aa@hotmail.com

Deltagerne er velkomne til at komme alene. Mange deltagere har fundet en danse-(partner) på Højbystævnet. Der er absolut ingen krav om at man kun kan komme som par!
Det er vel kun tilfældet hvis man vil spille som familieduo.

Børn og unge er meget velkomne. Som nævnt ovenfor vil vi i år lave et specielt ungdomsværksted med dans og spil med EMBLA og Habadekuk.

Advertisement
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to Højbystævnet 7.-9.september 2012

  1. livilauget says:

    Højbystævnets ( 7.-9.september) program er kommet i papirversion nu,- fredag i forsamlingshuset spiller Lang Linken og Bollnäss Spelmangslag, lørdag eftermiddag ROD, Poul Bjerager Christiansen m.fl, og Embla, og om aftenen Rejseorkesteret, P.A.Røstad og Skaarup&Bugge&Habadekuk. På Lillestedet spiller Frey Klarskov, Spelmangslaget Smedarne, Sørensen/Pigerne og Pøhl og Bugge, Sten Jagd og Malene Beck fredag aften. Lørdag aften er der Ungedans på Lillestedet med EMBLA og Habadekuk, og bagefter spiller Trio Tinus, Rebildspillemændene og Knorifas. Dertil kommer kirkekoncerterne, Bakkegårdskoncerterne og spillemandstræffet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s