April 2012 Redaktørens forord

Folkemusiklauget Fynboerne har et blad: “Liv i lauget”, som jeg er blevet redaktør af. Efter aftale med de involverede lægger jeg artikler fra bladet ud på denne blog. Bladet starter med redaktørens forord

Et stort tak til Lokky Jørgensen for hans tid som redaktør for ”Liv i lauget”.Dette nummer af laugsbladet er et temanummer om livet i lauget: Alle de arrangementer, folkemusiklauget Fynboerne er engageret i. Musikken og dansen giver liv i lauget, – og glæde i dagligdagen. Derfor indeholder dette blad en præsentation laugsaktiviteterne, både øveaftnerne, Dans i Mosen, balrækken og Højbystævnet.Måske giver artiklerne dig lyst til at deltage i nye sammenhænge?

Giv gerne bladet videre til én, der også kunne have glæde af at danse eller spille sammen med Fynboerne.

Den 7.marts 2012 holdt vi Laugsgilde. Formandens beretning, regnskabet og medlemslisten er trykt i dette blad, hvor der også starter to rubrikker, som I meget gerne må indsende materiale til:

 ”Brikker til Folkemusiklauget Fynboernes historie” og ”Ud af huset” .

Deadline for materiale til næste nr. af bladet er 1.august 2012. Send til: anmelillo@gmail.com

De bedste hilsener 

Anne Melillo, redaktør

Advertisement
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s